အမျိုးအစား - Theme Parks ခရီးသွားလာရေးသတင်း

ခရီးသွားလာရေးနှေးကွေးသောနည်းလမ်းများသည်နောက်ထပ်ကြီးမားသောခရီးသွားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်

ခရီးသွား many ည့်သည်များအနေဖြင့်အဝေးမှအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ကြာကြာနေရန်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူ ...