အမျိုးအစား - ဇင်ဘာဘွေ

ဇင်ဘာဘွေမှသတင်းထူးများ

ဇင်ဘာဘွေခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားသတင်း။ ဇင်ဘာဘွေမှနောက်ဆုံးခရီးနှင့်ခရီးသွားသတင်း။ ဇင်ဘာဘွေရှိလုံခြုံမှု၊ ဟိုတယ်များ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဆွဲဆောင်မှုများ၊ ခရီးစဉ်များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ။ Harare ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်