အမျိုးအစား - ပိုလန်

ပိုလန်မှသတင်းထူးများ

ပိုလန်သည်ခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ခရီးသွားလာရေးသတင်း။ ပိုလန်သည်တရားဝင်ပိုလန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဥရောပအလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုadministrativeရိယာ ၃၂၂,၆၆၆ စတုရန်းကီလိုမီတာအကျယ်အဝန်းရှိပြီး ၁၆ ခု ခွဲ၍ ခွဲခြားထားသည်။