အမျိုးအစား - မာလီ ခရီးသွားသတင်း

မာလီမှသတင်းထူးများ

မာလီခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားပညာရှင်များအတွက်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်း။ တရားဝင်မာလီသမ္မတနိုင်ငံသည်အနောက်အာဖရိကရှိကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ မာလီသည်inရိယာ ၁,၂၄၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာမျှသာရှိပြီးအာဖရိကတွင်အeight္ဌမအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ မာလီလူ ဦး ရေမှာ ၁၉.၁ သန်းဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ မြို့တော်မှာ Bamako ဖြစ်သည်။