အမျိုးအစား - ဗီဒီယို

eTN ဗီဒီယိုနှင့်အင်တာဗျူးများ

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက်သည်လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးကြေငြာခြင်းအားတင်ပြ ...

ယနေ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက်သည်အစိမ်းရောင်နှင့်လေကြောင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။