အမျိုးအစား - မီးရထားခရီးသွားခြင်း

ရှန်ဟိုင်းသည် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်

ရှန်ဟိုင်းသည်၎င်း၏ Hongqiao နှင့် Pudong ကိုမှီခိုသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းအချက်အချာဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။