အမျိုးအစား - လူများ

ပြည်သူ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ GM, ဝန်ကြီးများ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ သာမန်ခရီးသွားများစသဖြင့်။ ဒီပုံပြင်ဟာခရီးသွားခြင်းနှင့်ခရီးသွားခြင်းကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအကြောင်း၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလာရေးကိုပြောစရာအဖြစ်အပျက်ရှိတဲ့လူတွေအကြောင်း၊ အသံရှိဖို့လိုတဲ့လူတွေအကြောင်း၊ ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း။