အမျိုးအစား - လေဆိပ်သတင်း

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလေဆိပ်သတင်း။ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အစီအစဉ်များ။ လေဆိပ်ဘယ်လိုလည်ပတ်ပါသလဲ လေဆိပ်ဆိုင်အသစ်များနှင့်လေဆိပ်အဆောက်အအုံသစ်များ။ လေဆိပ်ကွင်းများ၊ လေဆိပ်လုံခြုံရေး။ နောက်ဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်း။

ပေါ်တူဂီသည်အမေရိကန်ခရီးသွား CO ည့်သည်များအား COVID-19 စစ်ဆေးမှုများဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်

အမေရိကန် visitors ည့်သည်များသည် COVID-19 စစ်ဆေးမှု၏အနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များကိုတင်ပြရန်လိုအပ်သည်မှာ ...