အမျိုးအစား - ဇမ်ဘီယာခရီးသွားသတင်း

ခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားသတင်း။ ဇမ်ဘီယာရှိနောက်ဆုံးခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်း။ လုံခြုံရေး၊ ဟိုတယ်၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဆွဲဆောင်မှုများ၊ ခရီးစဉ်များနှင့်ဇမ်ဘီယာရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ။ လူဆာကာခရီးသွားအချက်အလက်

ခရီးသွားလာရေးနှင့်အနုပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဇမ်ဘီယာအကြားနားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး

ဇမ်ဘီယာခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အနုပညာ ၀ န်ကြီးဌာန (MoTA) သည်အကောင်အထည်ဖော်ရေးမဟာဗျူဟာအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။