အမျိုးအစား - ရ ၀ မ်ဒါခရီးသွားသတင်း

ရဝမ်ဒါခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ခရီးသွားခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်း။ ရ ၀ မ်ဒါနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးခရီးနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်း။ ရ ၀ မ်ဒါရှိလုံခြုံရေး၊ ဟိုတယ်များ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဆွဲဆောင်မှုများ၊ ခရီးစဉ်များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ။ Kigali ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်။

အာဖရိကတိုက်ရှိ Gorilla တောင်တက်ခရီးလမ်းလမ်းညွှန် COVID-19

ယူဂန်ဒါ၊ ရ ၀ မ်ဒါနှင့်ကွန်ဂိုနိုင်ငံများရှိ Gorilla လမ်းကြောင်းများကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးလုံခြုံစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ...