အမျိုးအစား - လီဆိုသိုခရီးသွားသတင်း

oth ည့်သည်များအတွက် Lesotho Travel & Tourism သတင်း။ တောင်အာဖရိကတွင်ဝန်းရံထားသောကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သောလီဆိုသိုသည်မြစ်များနှင့်တောင်တန်းများကိုဖြတ်သန်းပြီး ၃,၄၈၂ မီတာမြင့်သောသဘနာနတန်လီယာနာအမြင့်ဆုံးတောင်တန်းများဖြစ်သည်။ Lesotho ၏မြို့တော် Maseru အနီးရှိ Thaba Bosiu ကုန်းပြင်မြင့်တွင် ၁၉ ရာစုဘုရင် Moshoeshoe I. နန်းစံရာမှအပျက်အယွင်းများရှိသည်။