အမျိုးအစား - အီကွေဒေါခရီးသွားလာရေးသတင်း

အီကွေဒေါခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားပညာရှင်များအတွက်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားသတင်း။ အီကွေဒေါနိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်း။ အီကွေဒေါရှိလုံခြုံမှု၊ ဟိုတယ်များ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဆွဲဆောင်မှုများ၊ ခရီးစဉ်များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ။ Quito ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်

၀ န်ကြီးအသစ်ကအီကွေဒေါနိုင်ငံကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။

စန္ဒြာ Naranjo အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အီကွေဒေါနိုင်ငံသို့ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးအသစ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။