အမျိုးအစား - Solomon Islands ခရီးသွားသတင်း

ဆော်လမွန်ကျွန်းသည်ခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ခရီးသွားနှင့်သတင်းခရီးစဉ် ဆော်လမွန်ကျွန်းများသို့နောက်ဆုံးခရီးနှင့်ခရီးသွားသတင်းများ။ ဆော်လမွန်ကျွန်းစုရှိလုံခြုံမှု၊ ဟိုတယ်များ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဆွဲဆောင်မှုများ၊ ခရီးစဉ်များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ။ Honiara ခရီးသွားအချက်အလက်

တောင်ပစိဖိတ်ကျွန်းပရဒိသုသည် Coronavirus အခမဲ့ဖြစ်သည်

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားခေါင်းဆောင်များသည်စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးဆော်လမွန်ကျွန်းအစိုးရမှအားလုံးကိုလိုက်နာရန်တိုက်တွန်းထားသည်။