အမျိုးအစား - |

|

အာဖရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားလာမှု

ခရီးသွား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် အပြောင်းအလဲများ၏ လေတိုက်နှုန်းကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေကြသည်...