အမျိုးအစား - ခရီးသွားအဖွဲ့အစည်းများသတင်း

ခရီးသွားလာရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာသတင်းများ။
သတင်းများသည် UNWTO၊ WTTC၊ ETOA၊ ICTP၊ အာဖရိကခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့၊ ASTA၊ USTOA၊ PATA၊ တောင်ပစိဖိတ်ခရီးသွားအဖွဲ့အစည်းများ၊

 

UNWTO နှင့်ဂရိနိုင်ငံတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးရေကြောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းသုတေသနကိုစတင်မည်။

ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ရေကြောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းအရေးအပါဆုံးစီးပွားရေးမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည် ...