အမျိုးအစား - ICTP

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ၏ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။

အစိမ်းရောင်ကြီးထွားမှုနှင့်အရည်အသွေး = စီးပွားရေး

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ရက်က Kuleana ကိုတိုက်တွန်းသည်

တာဝန်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်အသစ်သောလိုအပ်သည့်ခက်ခဲသောအဖြစ်မှန်အသစ်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနေရသည်။