အမျိုးအစား - ခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတင်း

ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္tourismတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, ဘဏ်လုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံ, အတိုင်ပင်ခံနှင့်အခွင့်အလမ်းများ

စစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီအမေရိကန်နှင့်အီးယူ Boeing နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း ...

အမေရိကန်နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့သည်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အခွန်ကောက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်သဘောတူခဲ့သည်